کروماتوگرافی (HPLC)

کروماتوگرافی (HPLC) مسئول فنی بخش : دکتر پیمان نیک مهر مسئول علمی بخش : آقای …………. مسئول بخش و پرسنلی : آقای ……………… پرسنل بخش : خانم‌ها : ….. تشخیص و اندازه‌گیری بسیاری از داروها، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و … با روش HPLC از حساسیت، دقت و صحت بالائی برخوردار بوده و به عنوان روش […]

الکتروفورز

الکتروفورز مسئول فنی بخش : آقای دکتر پیمان نیک مهر مسئول علمی و پرسنلی بخش: خانم ………… پرسنل بخش : خانم‌ها …………….. انجام آزمایش‌های الکتروفوز هموگلوبین ، سرم، ادرارومایعات بدن. انجام ایمونوالکتروفورز سرم وادرار ، انجام ایزوالکتریک فوکوزینک برای CSF و تعیین OCB، انجام روش الکتروفورز SDS-Page برای الکتروفورز پروتئین‌های ادرار. تجهیزات بخش: • 2 […]

بیماری‌های عفونی

مولکولی-بیماری‌های عفونی مسئول فنی و علمی بخش : آقای دکتر پیمان نیک مهر مسئول پرسنلی بخش: خانم …. پرسنل بخش : خانم ………. پرسنل جوابدهی بخش : خانم ……….. آزمایش‌های تشخیص عوامل عفونی به دوصورت کمی و کیفی انجام می‌گیرد. • آزمایش‌های کمی : HBV ,HCV ,HIV ,BK viruse ,CMV • آزمایش‌های کیفی : HBV […]

انگل‌شناسی

مسئول علمي بخش : آقاي دکتر پیمان نیک مهر مسئول پرسنلی بخش : آقاي … پرسنل بخش : خانم ……………… انجام روش‌های معمول و روش‌های خاص آزمایش‌های مربوط به شناسایی انگل‌های دستگاه گوارشی، تنفسی، خونی و … تشخیص‌های سرولوژی ومولکولی در دیگر بخش‌ها انجام می‌شود.

سرم‌ گیری

سرم‌ گیری مسئول علمی بخش: دکتر پیمان نیک مهر مسئول بخش: آقای …. مسئول پرسنلی بخش : آقای …. پرسنل بخش :   خانم‌ : …. آقای : …. جداسازی نمونه‌های سرپایی و ارسالی ، نگهداری و تقسیم نمونه‌ها و انتقال به بخش‌های فنی، تهیه لیست کاری و چیدمان نمونه

خون‌گیری

مسئول علمی بخش: آقای دکتر نیک مهر مسئول پرسنلی بخش : خانم … پرسنل بخش : خانم‌ها: آقایان: این بخش مجهز به فضا‌های مجزا جهت نمونه‌گیری نوزادان،تهیه نمونه عرق، نمونه‌گیری خانم‌ها و آقایان، نمونه‌گیری خاص خانم‌ها (تهیه نمونه‌های دستگاه تناسلی خانم‌ها و آقایان) و نمونه‌گیری اورژانس در فضای مناسب می‌باشد. همچنین مجهز به تجهیزات ویژه […]

پذیرش و جوابدهی

پذیرش و جوابدهی سرپایی مسئول علمی بخش : آقای دکتر پیمان نیک مهر سوپروایزر : آقای… کمک سوپروایزر: آقای …… مسئول پرسنلی بخش: خانم … پرسنل پذیرش: خانم‌ها : …… پرسنل جوابدهی : خانم‌ها: ….. پرسنل صندوق : خانم‌ : …. پذیرش وجوابدهی آزمایشگاه دکتر نیک مهر درفضای صدمترمربع و پانزده نفرپرسنل باسابقه ومجرب در […]

میکروب شناسی

مسئول علمی بخش : دکتر پیمان نیک مهر مسئول بخش: خانم :  … پرسنل بخش : خانم‌ ها : …. انجام کلیه کشت‌های معمول وتخصصی از جمله : مایکوپلاسما و اورا پلاسما هلیکوباکتر پیلوری، کمپیلوباکتر، مايكوباكتريوم‌ها ونيزسایرباکتری‌های غیرمتداول شرکت در طرح‌های تحقیقاتی و همکاری با پایان نامه‌های دانشجویی و شرکت در کنگره‌های علمی با ارسال […]

ACTH یا هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

هورمون آدرنو کورتیکوتروپیک  (ACTH) کاربرد رایج این هورمون جهت کمک به تشخیص اختلالات عملکردآدرنوکورتیکال   ACTH  و سطح کورتیزولی به منظور افتراق دادن بیماریهای آدیسون و کوشینگ میباشد. فاکتور آزادشده از هیپوتالاموس باعث آزاد سازی هورمون کورتیکوتروپین ( ACTH ) از بخش قدامی غده هیپوفیز میشود. نتایج تست های ACTH  و کورتیزول با هم ارزیابی […]

کبد : بیماریهای کبدی و آزمایشات

کبد کی باید آزمایش کبد را انجام داد؟ – اگر دارویی مصرف می کنید که می تواند به کبد آسیب برساند. – اگر دچار بیماری کبد هستید. – اگر دارای علائم بیماری کبد و یا کیسه صفرا هستید. این علائم عبارتند از: درد شکم، تهوع و استفراغ و زرد شدن پوست. – اگر الکل مصرف […]