درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی  دکتر نیک مهر یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی استان است و خدمات خود را در زمینه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی ارائه می دهد. آزمایشگاه دارای قسمت های پذیرش ، نمونه گیری، جوابدهی، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی ، بیولوژی مولکولی ، الکتروفورز، هورمون شناسی ، انگل شناسی ، باکتریولوژی ، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی ، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی، تضمین کیفیت و IT می باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نیک مهر  واقع در استان آ.غ در سال 1399 با همت دکتر پیمان نیک مهر  تأسیس گردید. اکنون بعد از ماه ها تلاش صادقانه این آزمایشگاه با فضایی به وسعت 300 مترمربع و بخشهای مجزای پاتولوژی، سیتولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، سرولوژی، هورمون، بیوشیمی، کروماتوگرافی، فلوسیتومتری و ژنتیک، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌ها در سطح استان ا.غ محسوب می‌گردد.

تماس با ما ...