بیماری‌های عفونی

مولکولی-بیماری‌های عفونی

مسئول فنی و علمی بخش :
آقای دکتر پیمان نیک مهر

مسئول پرسنلی بخش:
خانم ….

پرسنل بخش :
خانم ……….

پرسنل جوابدهی بخش :
خانم ………..

آزمایش‌های تشخیص عوامل عفونی به دوصورت کمی و کیفی انجام می‌گیرد.

• آزمایش‌های کمی : HBV ,HCV ,HIV ,BK viruse ,CMV
• آزمایش‌های کیفی : HBV ,HCV ,HIV ,CMV ,BK ,HSV ,BRUCELLA ,VZV ,TB ,EBV ,HPV TOXO

تجهیزات بخش:

• Biosan Multi ALA
• Real time PCR DNA technology DT-322
• Real time PCR Light cycler roche LC-96
• Thermocycler Corbelt
• Nanodrop Thermo 2000c
• 2 دستگاه Thermocycler DNA Technology MTC410
• 2 دستگاه Real time PCR (Rotor gene Q)
• Thermocycler eppendorf gradient
• دستگاه Thermocycler techne ,flexigene ,Tc-412 ,Tc-4000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *